ორშაბათი 19, აგვისტო 2019

მუნიციპალიტეტები კინოკლუბების გარეშე

28, ივლისი 2018 20:03:00

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადაცემული კინოაპარატურა ხულოსთვის და პროექტი, რომელმაც ვერ იმუშავა. „რეგიონებში კონოჩვენების ხელშეწყობა“ -საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიერ 2013 წელს დაწყებული პროექტია, რომელიც 2014 წელს დარულდა. რატომ არ აღმოჩნდა საკმარისი კინოჩვენებების ხელშეწყობისთვის მხოლოდ საჭირო ინვენტარით დახმარება ? და  რა კეთდება კინოს პოპულარიზაციისთვის მუნიციპალიტეტებში, განსაკუთრებით კი მაღალმთიანეთში ?

 


დღის ამბები