სამშაბათი 22, მაისი 2018

ალექსანდრე მელქაძე პარლამენტის წინააღმდეგ

19, ივნისი 2017 20:00:00

საკონსტიტუციო სასამართლომ საქართველოს მოქალაქის, ალექსანდრე მელქაძის კონსტიტიციურ სარჩელზე საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო. მოსარჩელე ითხოვს არაკონსტიტუციურად იქნეს ცნობილი "საარჩევნო კოდექსის" 31 მუხლის მესამე ნაწილის პირველი წინადადება. იმისთვის რომ პირი, როგორც ამომრჩეველი, საარჩევნო სიაში დარეგისტრირდეს, მოქალაქისგან კონკრეტულ მისამართზე მოქმედ რეგისტრაციას ითხოვს. მოსარჩელე აღნიშნავს, რომ ეს ნორმა წინააღმდეგობაშია საქართველოს კონსტიტუციის 28-ე მუხლის პირველ და მეორე ნაწილებთან, რომლითაც დაცულია პირის უფლება, 18 წლის ასაკიდან მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. მოპასუხე საქართველოს პარლამენტია. სარჩელს პლენუმი განიხილავს.

 

 


დღის ამბები