კვირა 22, ივლისი 2018

ქობულეთის საკრებულოს გადაწყვეტილება

11, აგვისტო 2017 21:37:00

რის საფუძველზე მიიღეს ქობულეთში, ტურისტულ ზონაში მეწარმეებმა ჯიხურების განთავსების ნებართვა? საკითხის გარკვევას „მაცნე“ მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა. საქმე იმაშია, რომ უკვე ორი თვეა გამგეობის ნებართვის საფუძველზე ქობულეთში მეწარმეებს საკვები თუ გასართობი ობიექტები აქვთ განთავსებული, ხოლო საკრებულომ ნებართვების გაცემაზე მხოლოდ დღეს იმსჯელა. კორუფციული გარიგება თუ კომუნიკაციის დეფიციტი აღმასრულებელ და წარმომადგენლობით ორგანოებს შორის? მარიამ ხაბაზი დეტალებით