შაბათი 16, თებერვალი 2019

ბათუმის ურბანული განვითარების ხელშეწყობის პროექტი

12, ივლისი 2018 20:02:00

საზოგადოება „ბათომი“ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიზნით ურბანული განვითარების ხელშეწყობის პროექტს იწყებს. ეს გულისხმობს, რომ 14 თვის განმავლობაში უნდა მომზადდეს, სარეკომენდაციო პაკეტი. რომლის მიხედვითაც მთავრობა, თვითმმართველობა და სააგენტო ისტორიული ქალაქისა და ძეგლების შენარჩუნების პოლიტიკის დანერგვას შეძლებენ. პროექტი რამდენიმე ეტაპისგან შედგება და სხვადასხვა სახის აქტიობას მოიცავს. 

 


დღის ამბები