გაზრდილი ფასები და შემცირებული მომხმარებლები
საზოგადოება