სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭომ გრანტი პირველად მოიპოვა
საზოგადოება