ოჯახი, რომელშიც სამი შშმ პირი ცხოვრობს დახმარებას ითხოვს
საზოგადოება