წყლის დაფარული უბანი ბათუმში, სადაც გადაადგილება ჭირს
საზოგადოება