„იალქანი“-სა და „ნიუ პლაზმას“ ერთობლივი ხელშეკრულება
საზოგადოება