განცდა, რომელიც ახლობელი ადამიანის დაკარგვის შემდეგ ჩნდება
საზოგადოება