ბათუმის ბულვარში მავნებელ დაავადებათა ქიმიური წამლობა მიმდინარეობს
საზოგადოება