დახარჯული მილიონები და უფუნქციოდ დარჩენილი ჩაქვის მუნიციპალური სასაფლაო
საზოგადოება