აჭარაში სოფლის მეურნეობის პროგრამით სავარაუდოდ, 1 ადამიანი ისარგებლებს
საზოგადოება