ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია
პოლიტიკა