ხელისუფლების ფავორიტები აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩევლებად
საზოგადოება