მიწის ნაკვეთზე მარცვლოვანი ნაწვერალის გადაწვისთვის ჯარიმა წესდება

სანქცია

მიწის ნაკვეთზე მარცვლოვანი ნაწვერალის გადაწვისთვის ჯარიმა წესდება. მთავრობამ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კანონპროექტი მოიწონა. ინიციატივის მიზანი, მოსავლის აღების შემდეგ, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე ცეცხლის წაკიდების აღმოფხვრა და შემაკავებელი ეფექტის შექმნაა.

ამ ეტაპზე, კანონმდებლობაში ამ სახის პირდაპირ გათვალისწინებული სამართალდარღვევა და შესაბამისი სანქცია არ არსებობს. კანონპროექტის თანახმად, მიწის ნაკვეთზე არსებული მარცვლოვანი მცენარეებისთვის ცეცხლის წაკიდებისთვის წესდება ადმინისტრაციული ჯარიმა - ფიზიკური პირებისთვის თითოეულ ჰექტარზე 1 000 ლარის, იურიდიული პირებისთვის კი - 2 000 ლარის ოდენობით.

მეტის ნახვა