მხრის სახსრის ენდოპროტეზირება BMC-ში

ენდოპროთეზირება სახსრების მკურნალობის თანამედროვე მეთოდია. იგი დაზიანებული სახსრის იმპლანტით ჩანაცვლება და სახსრის ოპტიმალური ფუნქციის აღდგენას გულისხმობს. ბუნებრივი ძვლის ხელოვნურით ჩანაცვლება შესაძლებელია როგორც თანდაყოლილი ან შეძენილი დაავადებისას, ასევე ტრავმის შედეგად მიღებული დაზიანებებისას.

ბიემსი ერთ-ერთია დღესდღეობით აჭარაში, რომელიც მხრის სახსრის ენდოპროტეზირებას თანამედროვე მეთოდით აკეთებს.

მეტის ნახვა