რას ნიშნავს ცხოველის სტერილიზაცია, კასტრაცია და რა მითები არსებობს? - ინტერვიუ ვეტერინართან

სტერილიზაცია-კასტრაცია - იგი აუცილებელი პროცედურაა არასასურველი გამრავლების თავიდან ასაცილებლად, რაც თავისთავად შედარებით შეამცირებს საქართველოს ქუჩებში უპატრონოდ დარჩენილი ცხოველების რიცხვს.

რას ნიშნავს ცხოველის სტერილიზაცია, კასტრაცია და რა მითები არსებობს ამ შემთხვევაში - თემაზე ვრცლად კლინიკა "my friend"-ის მთავარი ვეტერინარი ირაკლი თეჯოიანი გვესაუბრა. 

მეტის ნახვა