სიახლე ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში - რას მოიცავს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ონლაინ აკადემია?

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ონლაინ აკადემია - სიახლე ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში. თორმეტიდან თვრამეტ წლამდე სკოლის მოსწავლეებს, საქართველოს ნებისმიერი რეგიონიდან შეუძლიათ აირჩიონ პროგრამირების საფუძვლების, ვებ პროგრამირების, მათემატიკისა ან ფიზიკის ონლაინ კურსები, სადაც ინტერესიდან გამომდინარე პროფესიონალი მასწავლებლების და მოწვეული ლექტორების დახმარებით გაიღრმავებენ ცოდნას.

,,ყველგან და ყველასთვის" ეს არის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ონლაინ აკადემიის მთავარი დევიზი.

თემაზე პროგრამისტი გიორგი მეშველიანი გვესაუბრა.

მეტის ნახვა