როგორია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა აჭარაში? - IDFI-ის კვლევა

სახელმწიფო უწყებების უმრავლესობა კვლავ ვერ უზრუნველყოფს საჯარო ინფორმაციის მაღალი სტანდარტით  და თანმიმდევრულ გამოქვეყნებას - ასეთია კვლევის შედეგი, რომელიც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. IDFI-ის მონიტორინგის მიხედვით, 2013 წლიდან, საქართველოს ხელისუფლებას, ამ მიმართულებებით, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადაუდგამს.

აღმოჩნდა, რომ შერჩეული 128 საჯარო დაწესებულებიდან, 13-ს საერთოდ არ ჰქონდა საკუთარი ვებგვერდი, მათ შორის, საქართველოს კულტურის და სპორტის სამინისტროს. საჯაროობის 100%-იანი მაჩვენებელი კი, მხოლოდ, 3-მა უწყებამ აჩვენა. მათ შორისაა, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.

რაც შეეხება აჭარას, მესამე სექტორმა  რეგიონში 5 საჯარო დაწესებულების - მთავრობის აპარატისა და 4 სამინისტროს ვებ-გვერდის მონიტორინგი განახორციელა. ყველაზე დაბალი შედეგი, მთავრობის აპარატს - 51 % და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს -61 % აქვს.

მეტის ნახვა