მზითევი - რამდენად შემორჩა ტრადიცია დღესდღეობით?

მზითევი - ისტორიულად ის ქონებაა, რომელსაც ქალს მისი ოჯახი ქორწინებისას ქმრის ოჯახში ატანდა. ტრადიცია საქართველოს ისტორიისა და ეთნოკულტურის განუყოფელი ნაწილია. ძველი ცნობების თანახმად, მამის ოჯახიდან მზითევის წაღება, ქმრის ოჯახში ქალის ადგილის, როლისა და უფლებების სიმტკიცეს უწყობდა ხელს.

ისტორიული ფაქტების მიხედვით, X-XI საუკუნეებში მზითვის ტრადიცია უკვე საკმაოდ გამყარებული და განვითარებულია.

რეალურად რამდენად შემორჩა ტრადიცია დღესდღეობით? ვნახოთ სიუჟეტი.

მეტის ნახვა