რამდენად ეფექტურია საყოველთაო ჯანდაცვა და რეალურად არის თუ არა იგი საყოველთაო?

რამდენად ეფექტურია საყოველთაო ჯანდაცვა და რეალურად არის თუ არა იგი საყოველთაო. პროგრამა, რომელიც წესით მოქალაქეების ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას უნდა უზრუნველყოფდეს, რეალურად გამოწვევებს ვერ პასუხობს. სახელმწიფოზე მოგებული დაფინანსების მეთოდი თავის მხრივ კლინიკებსაც აზარალებს, რაც საბოლოოდ მომსახურების ხარისხზეც აისახება. აღსანიშნავია, რომ 100 ათასამდე სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეებს, რომლებიც სოციალურად დაუცველის სტატუსს ატარებენ და ქრონიკულად დაავადებულები არიან, უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფენ, თუმცა პრობლემა ხარისხსა და ოპერატიულობაზეა.

მეტის ნახვა