კერძო სექტორში დასაქმებულთა დეკრეტული შვებულება 2000 ლარით ანაზღაურდება

კერძო სექტორში დასაქმებულთა დეკრეტული შვებულება 2000 ლარით ანაზღაურდება. „საქართველოს შრომის კოდექსში“ აღნიშნული ცვლილების განხორციელებამდე ე.წ. „დეკრეტული“ შვებულების ანაზღაურების ოდენობა, 2014 წლიდან, 1000 ლარს შეადგენდა. საჯარო სექტორში დასაქმებულთა შორის, გამონაკლისი ეხება პედაგოგებს, რომლებიც, აღნიშნულ დახმარებას, სახელფასო სარგოსთან ერთად მიიღებენ.

მთავრობის დადგენილების მოქმედება გავრცელდება იმ დასაქმებულებზე, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, 2023 წლის 1 იანვრიდან ისარგებლებენ ორსულობისა და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის ან ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებებით.

მეტის ნახვა