მიტაცებული საჯარო სივრცეები და ბიზნესად ქცეული ტროტუარები

მიტაცებული საჯარო სივრცეები და ბიზნესად ქცეული ტროტუარები-ტურისტული სეზონის ოფიციალურად გახსნის პარალელურად თემადღის წესრიგში კვლავ დადგა.  საკითხი წლების განმავლობაში კრიტიკის საგანია, თუმცა ქალაქის თვითმმართველობა არაფერს აკეთებს. ბათუმის ქუჩებში რეალობა არათუ არ იცვლება, არამედ პირიქით, უფრო და უფრო მძმიმდება. დღითიდღე იზრდება იმ კაფე ბარებისა თუ რესტორნების რაოდენობა,  რომლებიც მთლიანად ითვისებენ ქვეითებისთვის განკუთვნილ სავალ ნაწილს და მოქალაქეებს, ფაქტობრივად, ქუჩაში, საავტომობილო გზაზე უწევთ გადაადგილება. ობიექტების მფლობელები ფეხით მოსიარულეებს არ ითვალისწინებენ, ამაზე ხელისმომწერი და ნებართვის გამცემი კი ქალაქის მერიაა. 

მეტის ნახვა