აჭარის მუნიციპალიტეტებმა 34 მილიონი ვერ აითვისეს - აუდიტი

აჭარის მუნიციპალიტეტებმა 34 მილიონი ვერ აითვისეს. ამის შესახებ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იუწყება.

მუნიციპალიტეტებისგან წარდგენილი ინფორმაციების ანალიზით ირკვევა, რომ ბიუჯეტის აუთვისებლობა ხშირად დაკავშირებულია ტენდერებიდან და ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასრულების შედეგად წარმოქმნილ ეკონომიებთან, რაც დასკვნის მიხედვით, იმითაა განპირობებული, რომ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება ბაზრის სათანადო კვლევის გარეშე განისაზღვრება.

ფინანსური მაკონტროლებელი ხაზს უსვამს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადაცემული კაპიტალური და სპეციალური ფინანსური დახმარების დროულად ათვისების მიზნით, მიზანშეწონილია ეფექტიანი მონიტორინგი განხორციელდეს, გაირკვეს ბიუჯეტის შეუსრულებლობის მიზეზები და გატარდეს ქმედითი ღონისძიებები.

მეტის ნახვა