ცნობების გაცემა ძვირდება - ცვლილებები მომსახურების საფასურის განაკვეთებთან დაკავშირებით

შსს

შინაგან საქმეთა სამინისტრო სერვისებს აძვირებს - კანონში დაგეგმილი ცვლილებები პარლამენტს უახლოეს სხდომაზე წარედგინება.

მომსახურების საფასურის განაკვეთებთან დაკავშირებით შემდეგი ცვლილებები იგეგმება:

ტრანზიტული ნომრის ერთი წყვილის გაცემა ახლა - 30 ლარი - გახდება 50 ლარი

საზღვრის გადაკვეთა - გადმოკვეთაზე ცნობის გაცემა ახლა 20 ლარი - გახდება − 30 ლარი

ძებნის გამოცხადების შესახებ ცნობის გაცემა - ახლა 20 ლარია − გახდება 30 ლარი

სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ ცნობის გაცემა − ახლა - 20 ლარია -  გახდება 30 ლარი

სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის გაცემა – ახლა - 20 ლარია  - გახდება 30 ლარი.

მეტის ნახვა